Radyoloji Hizmetleri

(Betamar ve Koşu Yolu Görüntüleme Merkezi ile anlaşmalıdır)

Ultrasonografi - Renkli doppler ultrasonografi

Tıp Merkezimizde tüm bölge ultrasonografi ve doppler tetkikleri yapılmaktadır.

Yapılan ultrasonografi işlemleri:

 • Tüm batın (karın) ultrasonografisi
 • Üriner sistem ultrasonografisi
 • Tiroid (guatr) ultrasonografisi ve tiroid iğne biyopsisi
 • Meme ultrasonografisi
 • Yüzeyel doku ultrasonografisi
 • Kalça (yeni doğan kalça çıkığı) ultrasonografisi
 • Skrotal (kasık bölgesi) ultrasonografisi
Yapılan renkli doppler ultrasonografi işlemleri:
 • Venöz sistem (toplar damar) renkli doppler
 • Arteriel sistem (atar damar) renkli doppler
 • Renal arter (böbrek) renkli doppler
 • Skrotal (varikosel) renkli doppler
 • Karotis (boyun) renkli doppler
 • Vertebral arter renkli doppler